Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce plików cookies
Akceptuję pliki cookies

Funkcjonalności Core DMS

Case management

Zyskaj system kompleksowo wspierający obieg oraz zarządzanie w czasie rzeczywistym wszystkimi działaniami wykonywanymi przez pracowników. Tworzone przez nas produkty pomagają w realizacji kluczowej działalności firmy (np. zarządzaniu łańcuchem dostaw (ECM)) lub optymalizują działania jednostek wspierających tj. HR, księgowości, działu prawnego czy administracji.

Nasze rozwiązania klasy „case management” zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko pojętego zarządzania dokumentami znajdującymi się w teczkach, elastycznie dostosowujące się do przebiegu spraw. Zyskujesz możliwość zarządzania nieustrukturyzowanymi procesami biznesowymi, które dotyczą m.in. spraw sądowych, zarządzania korespondencją, posiedzeń zarządu, zarządzania teczkami pracowniczymi, zarządzania reklamacjami itp.

Record managment (RM)

Zarządzaj pełnym cyklem życia danych od momentu ich pozyskania, poprzez klasyfikację, zabezpieczenie, przechowywanie, wyszukiwanie i śledzenie, aż do ich archiwizacji lub zniszczenia.

Wykorzystujemy wyspecjalizowane narzędzia informatyczne (platforma F.CORE zawierającą komponenty: K2 Blackpearl i MS Sharepoint), które wspierają obieg arkuszy danych: m.in. korespondencji, dokumentów księgowych, wewnętrznych aktów prawnych, umów, zamówień.

Obieg dokumentów

Zarządzaj obiegiem dokumentów z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy BPMS (platforma CoreDMS zawierającą komponenty: K2 Blackpearl i MS Sharepoint) umożliwiających projektowanie i implementację zaawansowanych procesów biznesowych.

Wykorzystuj wiedzę i wsparcie ze strony naszych analityków biznesowych w zakresie budowy, zarządzania i optymalizacji procesów (BPR – Business Process Reengineering) do informatyzacji przedsiębiorstwa.

Skanowanie

Przekształcaj papierowe dokumenty na wersję elektroniczną poprzez ich automatyczne lub ręczne skanowanie. Redukuj liczbę manualnych działań dzięki masowemu skanowaniu (np. faktur czy korespondencji) z użyciem profesjonalnych narzędzi realizujących ekstrakcję i klasyfikację danych oraz przesłanie ich do systemu klasy BPMS.

OCR (Optical Character Recognition)

Pozyskuj metadane z zeskanowanych wydruków oraz z dokumentów napisanych ręcznie. Wykorzystuj narzędzia do odczytu kodów paskowych (np. sygnatura dokumentu) oraz oprogramowanie realizujące automatyczny podział dokumentów na strony względem wskazanego znacznika.

Ekstrakcja i klasyfikacja danych

Wykorzystuj wyspecjalizowane narzędzia do przetwarzania i agregacji pozyskanych metadanych w celu ich kwalifikacji i zaindeksowania. Przykład pozyskanych i zakwalifikowanych danych: nr faktury, pozycje faktury, dane kontrahenta i inne.

Repozytorium zawartości (Store)

Przechowuj szeroko rozumiane metadane w dedykowanych i odpowiednio zabezpieczonych hurtowniach danych.

Dzięki repozytoriom możesz zarówno archiwizować informacje, jak i przechowywać tymczasowe treści niezbędne do poprawnej realizacji procesu. Wykorzystuj Record managment (RM) wraz z procesami biznesowymi aby realizować kompleksową automatyzację przedsiębiorstwa (platforma CoreDMS).

Wersjonowanie

Wykorzystuj wersjonowanie danych do pracy współbieżnej nad jednym fizycznym dokumentem (np. wewnętrznym aktem prawnym lub kontraktem) oraz do uszczegółowiania metadanych znajdujących się w elektronicznej metryce (np. oferty).

Stosuj narzędzia wersjonujące procesy biznesowe (platforma K2 Blackpearl), aby wprowadzać zmiany w trybie natychmiastowym, dopasowując się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Archiwizacja

Wyeliminuj koszty związane z utrzymaniem nieruchomości służącej do przechowywania bardzo dużej ilości danych dzięki wdrożeniu elektronicznej archiwizacji.

W przypadku utrzymywania równoczesnych procesów archiwizacji w formie tradycyjnej i elektronicznej zyskujesz możliwość oznaczania w systemie fizycznej lokalizacji dokumentu na poziomie: magazynu, pomieszczenia, półki czy kartonu. Elektroniczna archiwizacja, w połączeniu z zaawansowanym systemem wyszukiwania stanowi bardzo mocny fundament wspierający działalność firmy.

Wyszukiwanie

Stosuj zaawansowane narzędzia indeksujące zawartość plików MS Word, MS PowerPoint, MS Excel oraz wspomagające wyszukiwanie pełnotekstowe. Platforma CoreDMS wspiera wyszukiwanie i przeszukiwanie wszystkich obiektów przechowywanych w systemie oraz prezentuje użytkownikom wyniki w dowolnych formatach.

Dodatkowo, zyskujesz możliwość przeszukiwanie obrazów z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi OCR lub wdrożenia bardzo wydajnej wyszukiwarki FAST Search for SharePoint. Zastosowanie powyższych mechanizmów zwiększa wydajność prowadzonego przedsiębiorstwa poprzez przyśpieszenie pracy oraz eliminację redundancji danych.

Podpis elektroniczny

Potwierdzaj tożsamość on-line i wspieraj działania w przedsiębiorstwie rozproszonym lokalizacyjnie poprzez zastąpienie własnoręcznego podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyeliminuj dzięki naszym rozwiązaniom dokumenty papierowe dzięki elektronicznej autentykacji: kontraktów, normatyw prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, dokumentów zarządczych i dokumentów kosztowych.

Zarządzanie uprawnieniami

Zarządzaj uprawnieniami w platformach klasy BPMS i zapewniaj zgodność aplikacji z wewnętrznymi dokumentami firmy poprzez: określenie dostępu do danych wrażliwych, ograniczenie możliwości wykonywania operacji w systemie, monitoring czynności wykonywanych przez użytkowników oraz wdrożenie powiadomień e-mail informujących o próbie przekroczenia dopuszczalnych uprawnień.

Wizualizacja dokumentów (Imaging)

Zyskaj narzędzia do zarządzania plikami (w szczególności PDF, TIFF, dokumenty pakietu MS Office), które umożliwiają w przeglądarce internetowej: podgląd miniatur dokumentów, dodawanie komentarzy, zaznaczanie tekstu, dodawani i usuwanie stron, zmianę orientacji pliku, dodawanie kształtów, udostępnienia dokumentów innym osobom, połączenie ich z silnikiem procesów biznesowych etc.

Zabezpieczenia

Zapewnij sobie możliwość zabezpieczenia dokumentów zawierających informacje poufne i chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Nadawaj dostęp do dokumentów wyłącznie uprawnionej grupie użytkowników poprzez kontrolę pełnego cyklu życia zawartości cyfrowych. Zabezpieczaj dostępu do zawartości dokumentów przechowywanych poza repozytorium (Microsoft Rights Management Service).