Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce plików cookies
Akceptuję pliki cookies

Rozwiązania ECM

Samoobsługa pracownicza – HR

 • Plany i wnioski urlopowe
 • Aktualizacja danych osobowych i finansowych
 • Wnioskowanie o benefity
 • Wnioski szkoleniowe
 • Wnioski o naukę języka obcego
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Obsługa programów rekomencacji pracowników MgM (Member Get Member)

Samoobsługa pracownicza – IT

 • Zamawianie sprzętu: telefony, komputery etc.
 • Nadawanie i modyfikacja uprawnień
 • Kontrola konfliktów uprawnień użytkowników
 • Historia zmian uprawnień w czasie
 • Obsługa zgłoszeń ServiceDesk oraz Helpdesk
 • Kontrola SLA i określanie reguł kolejkowania
 • Poprawa czasu realizacji zlecenia
 • Raportowanie przekrojowe

Samoobsługa pracownicza – Finanse

 • Delegacje indywidualne i grupowe
 • Rezerwacja hotelu, biletów lotniczych i kolejowych
 • Wniosek o zaliczkę
 • Wydatki pracownicze
 • Dystrybucja pasków płacowych
 • Publikacja PIT i RMUA z potwierdzeniem odbioru

Samoobsługa pracownicza – Administracja

 • Wniosek o kartę kredytową
 • Rejestracja szkody
 • Rozliczanie karty obiegowej
 • Rezerwacja pomieszczeń
 • Rezerwacja pojazdów
 • Szeroko rozumiana awizacja

Obieg faktur i dokumentów finansowych

 • Digitalizacja faktur
 • Opis pozycji dokumentu parametrami księgowymi
 • Kontrola budżetu wydatków marketingowych
 • Repozytorium danych kontrahentów
 • Wielowymiarowa akceptacja
 • Księgowanie (np. księga główna, księga zakupów)
 • Realizacja płatności
 • Obustronna integracja z systemami FK
 • Raportowanie

Budżetowanie i zarządzanie zamówieniami

 • Zarządzanie parametrami księgowymi
 • Dystrybucja budżetów
 • Obustronna integracja z systemami FK
 • Opis dokumentu parametrami księgowymi
 • Kontrola budżetu zamówień marketingowych
 • Repozytorium danych kontrahentów
 • Wielowymiarowa akceptacja
 • Raportowanie
 • Referencja do dokumentów finansowych

Kancelaria elektroniczna

 • Definiowanie teczek spraw
 • Parametryzacja procesu obiegu dokumentów
 • Archiwizacja ręczna i automatyczna
 • Obsługa książki nadawczej
 • Integracja z frankownicą
 • Zarządzanie szablonami dokumentów
 • Repozytorium danych nadawców i adresatów

Zarządzanie umowami i kontraktami

 • Umowy standardowe generowane z predefiniowanych szablonów
 • Umowy niestandardowe
 • Generowania kontraktu z wybranych klauzul
 • Repozytorium danych kontrahentów
 • Wielowymiarowa akceptacja
 • Wsparcie pracy grupowej w procesie opiniowania
 • Zarządzanie szablonami umów standardowych
 • Algorytmy wyliczania składników wynagrodzenia
 • Zarządzania klauzulami
 • Wielojęzyczność
 • Referencja do dokumentów finansowych

Zarządzanie aktami normatywnymi i dokumentacją systemów zarządzania

 • Przygotowanie i recenzja dokumentów
 • Wsparcie grupowego procesu opiniowania
 • Publikacja i dystrybucja dokumentów
 • Zarządzanie kopiami
 • Zarządzanie grupami odbiorców
 • Weryfikacja statusu zapoznania się z dokumentami
 • Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania
 • Elektroniczny podpis

Repozytoria dokumentów poufnych

 • Zarządzanie cyklem życia dokumentu poufnego.
 • Wykorzystanie szablonów dokumentów
 • Wytworzenie dokumentu w bezpiecznych obszarach roboczych
 • Zarządzanie dostępem do informacji poufnych
 • Rejestracja wykorzystania dokumentacji poufnej
 • Ochrona i oznakowanie kopii dokumentów
 • Wykorzystanie Microsoft Rights Management Service (zabezpieczenie dostępu do zawartości niezależne od miejsca przechowywania)

Zarządzanie mapami cyfrowymi

 • Prezentacja i zarządzanie widokami satelitarnymi
 • Wyświetlanie podkładów mapowych
 • Tworzenie własnych warstw geograficznych
 • Przetwarzanie i wizualizacja danych geograficznych
 • Wyszukiwanie i prezentacja lokalizacji
 • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Prezentacja aktywnych projektów inwestycyjnych ze wskazaniem lokalizacji

Dokumentacja procesów produkcji i instrukcje montażu

 • Szczegółowe opisy procesów produkcji
 • Zarządzanie wersjami procesów
 • Monitoring przebiegu procesów
 • Obsługa kiosków pracowników produkcyjnych
 • Zarządzanie grupami odbiorców
 • Kontrola dostępu stref produkcyjnych
 • Ewidencja sprzętów i monitoring terminów kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych