Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce plików cookies
Akceptuję pliki cookies

Narzędzia dla projektantów

K2 blackpearl zapewnia projektantom wizualne narzędzia do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji procesowych, złożonych ze schematów procesowych (workflow), formularzy użytkowników, mechanizmów pozwalających na integrację z innymi systemami oraz środowiska do raportowania.

Przekrój narzędzi dla projektantów pozwala na zaangażowanie w tworzenie aplikacji osób o różnych kompetencjach, od specjalistów z jednostek biznesowych firmy, po profesjonalnych programistów. Dzięki temu platforma K2 blackpearl znajduje zastosowanie zarówno przy budowie niewielkich rozwiązań wspierających pracę pojedynczego działu, jak i złożonych i wysokowydajnych rozwiązań wspierających kluczowe procesy.

Projektuj formularze

Platforma K2 blackpearl dostarcza, działający przez przeglądarkę WWW, graficzny interface pozwalający na projektowanie formularzy użytkowników. Dzięki wykorzystaniu HTML 5, projektanci mogą budować formatki metodą „drag&drop”, a formularz w trybie projektowania wygląda tak samo jak po udostępnieniu go użytkownikom. Projektant określa m.in. układ pól na formularzu, reguły walidacji danych, interaktywne zachowanie formularza, zależne od działania użytkownika. Formularz jest połączony ze zbiorami danych, które mogą być utrwalane po stronie K2, lecz również mogą to być bezpośrednie połączenia do danych w innych systemach. Projektanci mogą definiować style graficzne, aby centralnie zarządzać stylizacją formularzy wielu aplikacjach procesowych. Formularze mogą być budowane z mniejszych fragmentów tzw. „widoków”, które mogą być używane wielokrotnie w ramach licznych formularzy.

Projektuj procesy

Platforma K2 blackpearl udostępnia wizualne narzędzia pozwalające na projektowanie złożonych schematów procesów, które zazwyczaj stanowią o istocie aplikacji procesowych. Projektowanie odbywa się w metodą „drag&drop”, poprzez wstawianie w obszar projektowania kolejnych obiektów i łączenie ich między sobą tak, aby określić pożądany sposób przepływu w procesie. Konfiguracja poszczególnych obiektów (np. wysłania formularza biznesowego do określonego użytkownika) odbywa się przy użyciu wizualnych kreatorów. Każdy z używanych do składania procesu obiektów ma swoje specjalistyczne przeznaczenie i realizuje zwykle jedną wąską funkcję lub operację. Projektanci mogą wykorzystywać preinstalowaną paletę dostępnych elementów, a programiści mogą również rozszerzać tę paletę, tworząc własne, specyficzne obiekty. Przy użyciu tych narzędzi, można tworzyć bardzo złożone schematy procesowe, w tym łączyć procesy pomiędzy sobą na wielu poziomach w formie architektury procesowej.

Dostępne narzędzia procesowe

K2 Designer

K2 Designer

Forma: Przeglądarka WWW

Przeznaczenie: Proste i średnio złożone aplikacje

Użytkownicy: Właściciele biznesowi

K2 Studio

K2 Studio

Forma: Aplikacja Windows

Przeznaczenie: Złożone aplikacje

Użytkownicy: Analitycy biznesowi i programiści IT

K2 Visual Studio + K2 Studio plug-in

K2 Visual Studio + K2 Studio plug-in

Forma: MS Visual Studio plug-in

Przeznaczenie: Złożone aplikacje, będące częścią wielokomponentowych rozwiązań

Użytkownicy: Programiści

Projektuj reguły biznesowe

Platforma K2 blackpearl udostępnia mechanizmy pozwalające projektantom na budowanie reguł biznesowych, przy pomocy których można w przejrzysty sposób określać punkty decyzyjne w procesach, a także to, w jaki sposób zachowują się formularze biznesowe, w zależności od działań użytkownika lub wprowadzonych danych. Kreator reguł umożliwia tworzenie hierarchii warunków logicznych połączonych operatorami. Reguły budowane są na zestawach danych biznesowych przetwarzanych w danym procesie. Do budowy reguł można wykorzystywać szereg wbudowanych funkcji, podobnych do tych, które znamy z MS Excel.

Projektuj integrację systemów

Platforma K2 blackpearl posiada własny silnik umożliwiający integrację systemów informatycznych w aplikacjach procesowych. Projektanci mają możliwość tworzenia definicji obiektów biznesowych „K2 Smartobjects”, określania interakcji z nimi zarówno w procesach, jak i w formularzach biznesowych. Następnie istnieje możliwość określenia, jakie dane w innych systemach reprezentuje dany Smartobject, jakie operacje na tych danych są dostępne. W kolejnym kroku można wygenerować usługi zapewniające komunikację Smartobjectu z systemem źródłowym. Pojedynczy obiekt biznesowy może być powiązany z więcej niż jednym źródłem danych, co oznacza, że projektanci mogą swobodnie tworzyć definicje obiektów z perspektywy biznesu i niezależnie od fizycznego źródła danych. K2 zapewnia do wygenerowania usług dostępowych szereg brokerów do powszechnych standardów integracji i systemów np. Web Services, MS SQL, Oracle, MS SharePoint, SAP, Dynamix CRM, Salesforce.com.

Projektuj raportowanie

Platforma K2 blackpearl zapewnia wiele opcji pozwalających na budowanie raportów, prezentujących zarówno dane biznesowe, będące podstawą przetwarzania w aplikacja procesowych, jak i metadane reprezentujące informacje o charakterystyce przebiegu procesów (Business Activity Monitoring). Projektanci mogą wykorzystać wizualny kreator raportów, będący częścią platformy K2. Dzięki temu, że dane przetwarzane w procesach K2 są udostępniane w standardowy sposób przy użyciu koncepcji obiektów biznesowych K2 Smartforms, projektanci mogą swobodnie budować raporty w scentralizowanych firmowych platformach raportowych. Szczególnie proste jest wykorzystanie MS SQL Reporting Services i MS Excel.

Wykorzystaj zarządzalność platformą

Platforma K2 blackpearl posiada szereg funkcji umożliwiających administrację i bieżący monitoring działania instancji uruchomionych procesów. Obejmuje to w szczególności:

  • zarządzanie wersjami aplikacji, wdrażanie i wycofywanie wersji,
  • konfigurację parametrów wykorzystywanych w aplikacjach,
  • monitoring błędów, które wystąpiły w trakcie przebiegu procesu i ich obsługa,
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • definiowanie ról wykorzystywanych w procesach i określanie ich składu,
  • określanie zastępstw,
  • administracyjne wymuszenie danej akcji w procesie.

setki
aplikacji biznesowych

tysiące
uruchamianych instancji / 1 godz.

wiele
lokalizacji w różnych krajach

na jednej instalacji platformy K2

Skalowalność platformy

Przez kilka lat, realizując wiele projektów wykorzystujących platformę K2 blackpearl, zweryfikowaliśmy w praktyce kwestie wydajnościowe i możliwości skalowania. Realizowaliśmy projekty o skrajnych scenariuszach, takich jak masowe budowanie dużej liczby niewielkich aplikacji, obsługa bardzo dużej liczby instancji procesowych, czy znaczna liczba użytkowników łączących się do aplikacji z biur na różnych kontynentach.

Ważną cecha architektury Platformy K2 blackpearl jest jej możliwość niezależnego skalowania w 3 typowych warstwach (front-end, silnik aplikacyjny, bazy danych) i brak związania skalowalności z innymi produktami, przede wszystkim z MS SharePoint, co może znacznie wpływać na oszczędność w koszcie licencji.